Innovatie in security

3 drivers voor innovatie in het security domein 

Oplossingen voor een veiligere wereld: dat is de missie waar wij als sector voor staan. Dat veiligheid niet vanzelfsprekend is, is ons de laatste tijd pijnlijk duidelijk gemaakt. Dreigingen en risico’s zijn voortdurend in beweging. Ook de oorlog in Oekraïne verhoogt het risico op desinformatie, cyber aanvallen en daarop volgende maatschappelijke onrust. Meer dan ooit hebben we baat bij snelle -maar weloverwogen- innovaties: om de rust te kunnen behouden, transparantie te bieden en onze veiligheid te borgen. Hoe is het gesteld met het innovatief vermogen van het security domein? Wat zijn de drivers voor innovatie in het security domein en wat is de rol van data hierbij? 

Security professionals hebben te maken met een permanente risicoafweging, compliance eisen, privacy en een ethische vraagstuk. Dat maakt dat de bereidheid om te innoveren en te veranderen, over het algemeen minder is. Criminelen hebben deze beperking niet en innoveren er op los. De security industrie volgt op de voet, maar in de regel wel een stap te laat. En dat komt overeen met het beeld wat we hebben: 73 procent van de Nederlanders vindt dat criminelen innovatiever zijn dan de overheid (Capgemini). In andere branches is het makkelijker om trial-and-error methodes toe te passen. Zo kun je experimenteel nieuwe innovaties toetsen aan de markt. Anders dan in de veiligheidsbranche, daar is het een balanceer-act. Ja, je wilt innoveren en daar maken ‘trials’ onderdeel van uit, maar je wilt niet dat de ‘errors’ buiten de gecalculeerde risico’s vallen.  

‘’73 procent van de Nederlanders vindt dat criminelen innovatiever zijn dan de overheid’’

Feit of Mythe? “Innovatie is altijd disruptief” 


Een grote misvatting is dat innovatie altijd disruptief moet zijn. Het tegendeel is waar: waardevolle innovatie komt tot stand door het optimaliseren van een product, proces of dienst op basis van klantbehoeften, optimalisatie of efficiency. Volgens onderzoek van PwC er is ook een duidelijke noodzaak: 93 procent van de CEO’s ziet innovatie als de voornaamste drijvende kracht achter toekomstig succes. 

Innovatie in het security domein 

Drones, gezichtsherkenning, intelligente camera systemen, apps om incidenten te melden. Het is een greep uit de toepassingen die we de laatste jaren zien. Daarnaast is in de preparatie fase steeds meer mogelijk met 3D simulaties voor het oefenen en trainen van hulpdiensten. De digitalisering heeft een grote golf aan nieuwe innovaties teweeg gebracht. Maar de grootste golf moet nog komen, namelijk data. We genereren steeds meer data, actief en reactief, en hebben daarmee steeds meer munitie binnen handbereik om afwijkend gedrag te voorspellen. Het gevolg? Dat we criminelen niet ‘op de voet’ volgen, maar real-time! En dat we door Machine Learning betere analyses uitvoeren, waarmee we in staat zijn geautomatiseerd in te grijpen wanneer het nodig is. Dit is ook de belangrijkste eerste driver van innovatie. 

‘’93 procent van de CEO’s ziet innovatie als de voornaamste drijvende kracht achter toekomstig succes’’

Drivers voor innovatie 

Driver 1: Inzet van data

Door de komst van 5G worden er steeds meer fysieke sensoren gebruikt om afwijkend gedrag in de fysieke omgeving te voorspellen. Enkele voorbeelden: 

  1. Politiekorpsen die proactief optreden in plaats van reactief. Denk dan aan het beter voorspellen van woninginbraken waardoor voorlichting en beveiliging effectiever kan worden ingezet. Verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Utrecht, experimenteren hier al mee.
  2. Veiligheidsregio’s die inzet beter kunnen voorspellen. Bijvoorbeeld door het koppelen van fysieke sensoren met weersvoorspellingen en demografische gegevens om hieruit trends te kunnen destilleren.
  3. In de private sector wordt data gebruikt om bezoekersstromen beter te kunnen voorspellen. Het bedrijf VISOR is daar een voorbeeld van, een start-up ontstaan vanuit de JADS community*. 

Het potentieel van data zijn enorm. Het is nu zaak om dit potentieel optimaal en zorgvuldig te benutten. Zorgvuldig zodat het past bij de risicoafweging, compliance eisen en ethische vraagstukken. Om data te gebruiken bij innovatie is een data-gedreven werkwijze noodzakelijk. Volgens onderzoek loopt dit nog niet optimaal: Ondanks de groeiende behoefte om meer met data te werken heeft 79 procent van het Nederlandse bedrijfsleven volgens onderzoek van KPMG moeite met de implementatie van een data gedreven operatie.

Waar in 29 procent van de data-gedreven organisaties relevante investeringen tijdens corona juist zijn toegenomen, blijkt dat bij organisaties die niet of nauwelijks data-gedreven zijn, investeringen afnemen of bevroren zijn. Het KPMG-onderzoek concludeert dat 66 procent van deze laatstgenoemde organisaties minder of een onveranderd aantal investeringen heeft gedaan in data en analytics. Er is nog geen onderzoek gedaan in hoeverre dit het geval is in het veiligheidsdomein. Stel jezelf eens de vraag:  welke investeringen worden er gedaan om een data gedreven werkwijze te stimuleren? Is dit aan de lage kant? Dan heeft dit ongetwijfeld invloed op de innovatiekracht in je organisatie. 

‘’79 procent van het Nederlandse bedrijfsleven heeft moeite met de implementatie van een data gedreven operatie’’

Driver 2: Een gestructureerd innovatie proces. 

Volgens onderzoek door Harvard, falen 73% tot 90% van nieuwe product innovatie. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het ontbreken van een goed innovatieproces. Dit is eigenlijk van toepassing op zowel het bedrijfsleven als overheid. 

Een dergelijk innovatieproces kent 4 fases: 

  • Ideeënvorming: nieuwe inzichten genereren door testen en feedback van klanten te verzamelen;
  • Selectie: het nemen van investeringsbesluiten;
  • Ontwikkeling: uitwerken van een idee tot (een verbetering van) een product of dienst;
  • Vermarkten & aanpassen: een product of dienst op de markt brengen en aanpassen op basis van feedback gebruikers. 

Onderzoek van PwC geeft aan dat 60% van het productontwikkelings- of innovatiebudget op gaat aan de ideeënvorming en het selectieproces. 40% van het budget wordt besteed aan de ontwikkeling en het vermarkten. Volgens dit onderzoek worstelen veel bedrijven met de eerste twee fasen: ideeënvorming en selectie. Dat komt omdat technologie of de wens van de interne organisatie vaak als startpunt wordt genomen. Volgens Capgemini zijn interne politiek, weerstand tegen verandering en discontinuïteit afhankelijkheid van enkele aanjagers, vaak gehoorde vertragers. Het toetsen bij klanten duurt dan vaak te lang en bij de uiteindelijke selectie vallen deze projecten af. Maar dan is er al wel veel geld in opgegaan! 

Bij organisaties met een volwassen innovatieproces zie je bij de start al betere uitgangspunten op basis van heldere keuzes in het portfolio. Daarnaast is de klantbehoefte het startpunt. Deze bedrijven geven volgens PwC significant minder uit aan de eerste twee fasen van het innovatieproces en hebben meer slagkracht over voor ontwikkeling en vermarkten met als gevolg meer succesvolle innovaties. Hoe volwassen is het innovatieproces in jouw bedrijf?

Driver 3: Data gedreven experimenteren in co-creatie

“Fail fast, learn faster” gaat uit van het principe dat we leren van onze fouten. Met dat wat we leren en ideeën die ruimte krijgen, blijft uiteindelijk over wat werkt. Experimenteren dus!

Test met prototypes of een MVP (Minimum Viable Product), en haal vroegtijdig inzichten op over de verbeterpunten. Een dergelijk product hoeft niet perfect te zijn. Perfectie is duur, en je hebt geen garanties dat je doelgroep het ook perfect vindt. Daarom is het zonde om direct hoge investeringen te doen. 

Het alternatief? Durven toetsen! Blijkt uit data-analyses dat er veel behoefte is naar een product dat je nog niet hebt? Bepaal dan wat het beste is: kopen, uitbesteden of zelf ontwikkelen. Zet het in de etalage  en zie wat er gebeurt. Blijkt er behoefte te zijn aan optimalisatie van service? Zet dan een onderzoek op met een kleine groep klanten, analyseer de resultaten en stuur bij. Het is belangrijk niet lukraak aan de slag te gaan, maar te werken op basis van hypotheses. Vergaar op basis hiervan de data die nodig is om het experiment te beoordelen. Ook binnen het veiligheidsdomein is het mogelijk deze methodes toe te passen. Probeer de klant of gebruikersgroep klein te houden en gezamenlijk te werken aan een experimentele omgeving waar risico’s beheersbaar zijn.  

Praktijkvoorbeeld innovatie: LEGO

Bij experimenteel innoveren is het belangrijk dit in co-creatie te doen met klanten of andere stakeholders. Uit onderzoek blijkt dat B2B klanten het erg waarderen mee te werken aan vernieuwing. Dan gaat het niet om een interview maar écht bijdragen aan de oplossing. Een voorbeeld is LEGO, die mensen hun eigen producten laat maken. Specifiek voor de veiligheidsbranche is de samenwerking tussen beveiligers met gemeenten of de politie die burgers inzet om informatie te winnen. Co-creatie is niet nieuw, soms zijn organisaties zich er niet van bewust of weten ze simpelweg niet hoe ze co-creatie op de juiste manier aan moeten pakken. 

Daniel Ariely, een top psycholoog, ontdekte dat als mensen moeite stoppen in het maken van iets, ze eraan gehecht raken. Het zogenaamde IKEA-effect. Als je investeert in de oplossing, ga je dit omarmen. Dus als je klant moeite en tijd steekt in het produceren van zijn eigen product, zal hij snel geneigd zijn om het aan te schaffen en te behouden. 

Innoveren in de security industrie is belangrijker dan ooit gezien het nieuwe dreigingsbeeld in de wereld. Digitalisering en data openen daarvoor een nieuwe wereld aan mogelijkheden. Waarbij het mooie is dat je vandaag de dag eenvoudig kunt testen of iets wel of niet werkt binnen een gestructureerd innovatie proces. Zo investeer je alléén meer in innovatie, als je experimenten goede resultaten laten zien.

‘’Volgens onderzoek door Harvard, falen 73% tot 90% van nieuwe product innovatie’’