Innovatie op het gebied van cybersecurity blijft achter in Nederland 

De huidige innovatiekracht in Nederland en Europa op het gebied van cybersecurity blijft achter, ten opzichte van de Verenigde Staten en China. Dat blijkt uit het deze week verschenen boek ‘Security Innovation Stories’, geschreven door Bram de Bruijn in samenwerking met Frank van Summeren. Zij interviewen twintig koplopers uit de Nederlandse securitysector over innovatie. Het boek biedt een uitgebreide analyse van de securitysector in Nederland en cruciale inzichten om innovatie te stimuleren. 

Gevolgen achterstand in cyberinnovatie

De achterstand in cyberinnovatie heeft verregaande gevolgen voor Nederland, met name op het gebied van cyberbeveiliging en economische concurrentiekracht. Onder andere Dimitri van Zantvliet, directeur Cyber Security bij de NS, noemt dit punt in zijn interview: “We dreigen de boot te missen vanuit Nederland en Europa. We hebben al veel innovatiekracht verloren en leunen erg op buitenlandse leveranciers. Straks ben je gewoon te laat om die achterstand nog in te halen.” 

Door minder te investeren in cybersecurity wordt Nederland kwetsbaarder, gevoeliger voor geopolitieke en economische risico’s en wordt de strategische autonomie ondermijnd. Deze achterstand in innovatie belemmert ook de groei en ontwikkeling van Nederland en Europa als geheel, waardoor de concurrentiepositie op de wereldmarkt verzwakt. Het is daarom wenselijk dat de innovatiekracht in Nederland toeneemt.

Advies Cyber Security Raad

Deze conclusies sluiten ook aan bij het advies dat de Cyber Security Raad heeft gegeven aan het nieuwe kabinet. Cybersecurity Nederland heeft hier ook over bericht: ‘Cybersecurity is een absolute voorwaarde om Nederland draaiend en veilig te houden.’ meldt Theo Henrar, covoorzitter van de raad en voorzitter van ondernemersorganisatie FME. ‘Ons land is één van de meest gedigitaliseerde landen en daardoor extra kwetsbaar.

Slimme innovaties zullen -naast investeringen- bijdragen aan een hoger veiligheidsniveau van Nederland.  

20 inzichten om innovatie te stimuleren

“De wereld van cybersecurity evolueert voortdurend, en innovatie is de sleutel tot het waarborgen van onze (digitale) veiligheid en bijhouden van deze ontwikkelingen,” vertelt auteur Bram de Bruijn. “Met ‘Security Innovation Stories’ willen we lezers inspireren met echte verhalen van pioniers die de grenzen van huidige security oplossingen verleggen.” De 20 geïnterviewde koplopers delen verschillende relevante visies en ideeën die zijn opgenomen in 20 concrete en relevante inzichten om innovatie te stimuleren. Hierbij alvast een sneak preview van 3 van de 20 inzichten:

  • Organisaties zouden zich meer moeten richten op het aantonen van de effectiviteit en betrouwbaarheid van hun producten en diensten, ook wel ‘evidence based security’ genoemd. Dit helpt om objectief vast te stellen wat werkt tegen snel evoluerende cyberdreigingen en zorgt voor meer vertrouwen in de sector. 
  • Kunstmatige intelligentie gaat een steeds grotere rol spelen in de sector. Enerzijds helpt het om het tekort in mankracht aan te pakken en het detectie- en reactievermogen te verbeteren, anderzijds is er meer inzicht nodig in de werking en bestaat het risico op misbruik door kwaadwillenden. 
  • Invloed van grote technologiebedrijven, MSP’s, CSP’s of ISP’s worden sterker. Organisaties besteden steeds meer taken uit aan service providers. Hoewel veel cybersecuritybedrijven terughoudend zijn om hun kennis te delen met grote techbedrijven, MSP’s, CSP’s en ISP’s vanwege concurrentieoverwegingen, biedt samenwerking ook kansen.

Voor meer informatie of het kopen van het boek kun je hier terecht.

Security Innovation Stories is hét platform over innovatie in het security domein. Dit platform is opgezet door Beyond Products, met als doel om onze expertise te delen via één kennisbank. Security Innovation Stories heeft als doel security professionals te informeren en inspireren over de kansen voor innovatie in de IT security sector. Samen met vooraanstaande experts uit het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid.